Cichec

14 tekstów – auto­rem jest Cichec.

Chci­wy szczęściem i po tru­pach może. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 29 grudnia 2012, 01:55

Mój przy­jaciel jak ma­gik pot­ra­fi znikać.
Wys­tar­czy tyl­ko pop­ro­sić go o jakąkol­wiek pomoc. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 2 grudnia 2012, 22:14

Nie chcę być kimś.
Wolę być sobą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 sierpnia 2012, 23:59

Raz szczęście za­pukało do moich drzwi.
Udałem że nie ma mnie w domu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 sierpnia 2012, 15:36

Nie każde pot­knięcie mu­si kończyć się upadkiem. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 15 sierpnia 2012, 21:46

Nie mam pa­mięci do twarzy, czy naz­wisk. Tym bar­dziej obojętnych mi ludzi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 sierpnia 2012, 13:17

Na­wet najsłod­szy owoc by­wa gorzki w smaku. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 13 sierpnia 2012, 16:19

Sięgając gwiazd zbyt często próbu­jemy się kimś podeprzeć. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 12 sierpnia 2012, 16:29

Gra­nice są tam gdzie je widzimy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 sierpnia 2012, 22:34

Żałuję ludzi którzy chcą mieć, a nie być. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 sierpnia 2012, 15:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cichec

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność